Beleggen in aandelen, forex, grondstoffen of valuta’s

Wilt u graag online beleggen vanuit Belgie. De wetgeving is zo geregeld dat er slechts enkele aanbieders worden toegelaten in België. De toezichthouder is hier erg streng en niet iedere europese broker van aandelen, CFD’s of andere financiële producten wordt zomaar toegelaten. In 2017 zijn ook de binaire opties verboden in Belgie. De Belgische toezichthouder verbiedt dan ook de de commercialisatie van CFD’s, forex en binaire opties. Over het toezicht van cryptomunten als bitcoins is op dit moment nog geen duidelijkheid over.

Waar kunt u wel beleggen?

Wij hebben een overzicht voor u samengesteld op deze pagina.

Hoeveel geld kan u missen om te beleggen?

Dat hangt natuurlijk af van diverse factoren. Bepaal als eerste voor welk bedrag u gaat beleggen. Dit hangt mede af van:

  • uw inkomsten: uw loon en/of inkomsten overige zaken, toeslagen
  • uw maandelijkse uitgaven bv.  huur, gas, water, elektriciteit, internet, voeding, kleding, benzine, vrije tijd, enzovoorts;
  • uw jaarlijkse uitgaven bv. verzekeringen, belastingen, vakantie, lidgelden, enzovoorts;

Wat is de toezichthouder FSMA?

FSMA staat voor Financial Services and Markets Authority, ofwel vertaald de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. De FSMA is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Tot 2011 werd dit gedaan door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, afgekort CBFA. Een wijziging in het takenpakket vroeg ook om een verandering van naam voor deze commissie. Daarom wijzigde de CBFA haar naam op 1 april 2011 in de FSMA. De verandering in het takenpakket had vooral te maken met de bevoegdheden van de commissie op het gebied van het toezicht houden op gedragsregels. De beslissingen die eerder genomen werden door de CBFA blijven ook na de naamswijziging van 1 april 2011 rechtsgeldig.

Toezichthouders
Het toezicht op de financiële sector wordt niet alleen door de FSMA gehouden. De FSMA voert het toezicht namelijk volgens een tweepolig model uit samen met de NBB, de Nationale Bank van België. Beide zijn autonome toezichthouders die elk hun eigen doelstellingen hebben. Zo houdt de FSMA bijvoorbeeld toezicht op de naleving van gedragsregels, op financiële instellingen en tussenpersonen, op aanvullende pensioenen en op het aanbod van commerciële beleggingsproducten. Het doel van de toezichthouders is om te zorgen voor vertrouwen en stabiliteit in de financiële sector, en daarnaast om consumenten door middel van gedragstoezicht te beschermen en te zorgen voor een professionele behandeling.

Handelen in aandelen

Wanneer u belegt in aandelen, dan is dat doorgaans een belegging voor lange termijn. Dat wil zeggen dat u uw gekochte aandelen in principe niet direct weer verkoopt. Er zijn echter momenten waarop u, als gevolg van de ontwikkeling van de koers van een aandeel, bepaalde aandelen wilt kopen of verkopen. Om dat te kunnen doen plaatst u een order bij een beursvennootschap of een bank. Zij voeren vervolgens deze order voor u uit. Uiteraard zijn er verschillende orders mogelijk, waarvan de volgende drie belangrijk zijn om te kennen: de limietorder, de order zonder limiet en de “stop loss”-order.

Een order met limiet
Wanneer u een order geeft met een limiet, betekent dit dat u opdracht geeft om een aandeel te kopen dan wel te verkopen wanneer de prijs niet hoger respectievelijk lager is dan een door uzelf bepaalde grens. Hiermee houdt u zelf de controle en kunt u voorkomen dat de bank bijvoorbeeld aandelen voor u koopt tegen een hogere prijs dan u wilde, iets wat kan gebeuren als de koers na het plaatsen van uw order plots stijgt. Uiteraard is het wel van belang om bij een limietorder realistische limieten vast te leggen. Doet u dit niet dan is de kans klein dat uw opdracht snel zal kunnen worden uitgevoerd.

Een order zonder limiet
Bij een order zonder limiet geeft u aan dat u een aandeel zo snel mogelijk wilt kopen of verkopen. U stelt hierbij geen limiet in, wat betekent dat u minder controle heeft over de prijs waartegen het aandeel gekocht dan wel verkocht wordt door de bank of het beursvennootschap. Een plotselinge koersstijging- of daling kan er daardoor toe leiden dat u meer moet betalen voor een aandeel dan u wilde, of dat de aandelen die u verkoopt minder opleveren dan u had verwacht. Een order zonder limiet houdt dus meer risico in dan een order mét limiet.

Een “stop loss”-order
Een “stop loss”-order kunt u plaatsen wanneer de koers van een aandeel blijft dalen en er geen zicht is op verbetering. U geeft bij deze order de bank opdracht het aandeel te verkopen als de koers onder een bepaald bedrag zakt. Met deze order probeert u dus eigenlijk de schade te beperken. Een “stop loss”-order betekent altijd dat u verlies lijdt en het doel van deze order is dan ook om het verlies zoveel klein mogelijk te houden.

De verplichtingen van een beursgenoteerd bedrijf

De beurs is kort gezegd de marktplaats waar bedrijven hun aandelen verhandelen. Maar niet elk bedrijf heeft automatisch toegang tot de beurs. Om beursgenoteerd te zijn moet een bedrijf namelijk aan bepaalde voorwaarden en verplichtingen voldoen. Er zijn meerdere soorten beurzen, die bovendien elk hun eigen regels hanteren. Een bedrijf dat op de ene beurs genoteerd is, is dat dus niet automatisch ook op een andere beurs. Wanneer u overweegt om aandelen van een bepaald bedrijf te kopen, is het daarom dan ook van belang om vooraf na te gaan op welke beurs het bedrijf genoteerd is.

Informatie melden
De verplichtingen waaraan een bedrijf moet voldoen verschillen dus tussen beurzen onderling. Eén van die regels is bijvoorbeeld de informatieplicht. De informatieplicht houdt in dat een bedrijf verplicht is om bepaalde informatie, zoals de kwartaalcijfers of de overname van een bedrijf, te communiceren aan alle aandeelhouders. Alle informatie die de koers kan beïnvloeden moet bovendien aan alle aandeelhouders, zowel kopers en verkopers, tegelijkertijd worden verstrekt. Wanneer dit niet gebeurt, is er sprake van voorkennis, wat betekent dat sommige aandeelhouders eerder over belangrijke informatie beschikken dan andere aandeelhouders, waarmee zij een voordeel hebben. Om dat te voorkomen geldt op de meeste beurzen een dwingende informatieplicht, die ervoor moet zorgen dat alle informatie die invloed heeft op de waarde van het bedrijf voor iedereen tegelijk beschikbaar is. Overigens is het handelen met voorkennis verboden en kan het leiden tot flinke boetes.

Hoe dwingend zijn de regels
Hoewel op alle beurzen dus regels gelden, is er wel een verschil in hoe streng deze regels zijn. Zo zijn er ook niet-gereglementeerde beurzen, zoals bijvoorbeeld Alternext. Hier hoeven bedrijven geen kwartaalcijfers te publiceren, waardoor de beurs laagdrempeliger is. Dat betekent dat bedrijven die niet kunnen voldoen aan de verplichtingen van “strengere” beurzen, wel kunnen noteren op een niet-gereglementeerde beurs. Door de minder dwingende informatieplicht is het gevolg voor de aandeelhouders echter wel dat zij minder weten van de prestaties van het bedrijf en dus minder goed kunnen voorspellen of de waarde van het aandeel zal stijgen of dalen. Beleggen op een niet-gereglementeerde beurs is daardoor vaak risicovoller dan op een beurs met een meer dwingende informatieplicht.

De ontwikkeling van aandelenkoersen

Wanneer u een aandeel heeft gekocht van een bedrijf, dan bent u voor een deel mede-eigenaar van het betreffende bedrijf geworden. Dat betekent dat u meedeelt in de winsten, maar ook in de verliezen van het bedrijf. Als een bedrijf genoteerd is op de beurs, dan koopt u de aandelen ook op die beurs. Maar niet elk bedrijf is beursgenoteerd. Ook van bedrijven die niet op de beurs noteren kunt u echter aandelen kopen. Er zijn wel verschillen tussen aandelen van beursgenoteerde bedrijven en bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Maar hoe zit dat nu precies?

Het voordeel van aandelen
Door aandelen te kopen, kunnen spaarders investeren in een bedrijf. Het voordeel voor het bedrijf is dat ze geen lening hoeven af te sluiten bij de bank, maar wel over voldoende investeringen kunnen beschikken om nieuwe markten op te zoeken en producten te ontwikkelen. Ook voor de spaarders kan dit een positieve ontwikkeling zijn, hoewel zij natuurlijk ook risico lopen om hun investeringen kwijt te raken. Zij maken het dankzij hun investering echter mogelijk om een bedrijf te laten opstarten en groeien. Aandelen worden meestal verhandeld op de beurs, mits het betreffende bedrijf beursgenoteerd is. De beurs is een soort marktplaats voor kopers en verkopers van aandelen. De koers van het aandeel, dus de waarde van het aandeel, wordt bepaald door de werking van vraag en aanbod. De koers van beursgenoteerde bedrijven wordt iedere dag bepaald en verandert voortdurend.

De koers van niet beursgenoteerde bedrijven
Niet elk bedrijf is beursgenoteerd, maar ook van bedrijven die niet op de beurs noteren kunt u aandelen kopen. Het gaat dan vaak om bedrijven van bekenden, zoals vrienden of familieleden. Het grootste verschil is dat de koers van deze bedrijven niet dagelijks wordt vastgesteld. Wanneer u uw aandeel wilt verkopen, zult u dus moeten onderhandelen over de waarde ervan. Want net als bij beursgenoteerde bedrijven, zal ook de waarde van aandelen van een niet beursgenoteerd bedrijf door de tijd heen veranderen.

Schuiven naar boven